นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นข้อกำหนดต่างๆที่ทาง GAZEHOTEL จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ www.traveldee.com ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นข้อกำหนดที่ถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้ในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้กับคุณ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระบบที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลการเชื่อมต่อกับกิจกรรม, ข้อมูลบริการ, ข้อมูลคุณลักษณะ, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อาจได้รับการขอชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต โดยเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะเมื่อพวกเขาสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราเท่านั้น ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ เพียงแต่ว่าการปฏิเสธอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ได้

  1. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจะหมายรวมถึงชื่อเบราเซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันด้วย

  1. คุกกี้ในเว็บบราวเซอร์

ไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้ เว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้จะวางคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานเองในบางครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งเตือนเมื่อเว็บบราวเซอร์มีการส่งคุกกี้ แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้บางส่วนของไซต์ทำงานได้ไม่เหมาะสม

  1. เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ทำอะไรบ้าง

TRAVELDEE อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

– เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า

ข้อมูลที่คุณให้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอบริการลูกค้าและการสนับสนุนที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– เพื่อเข้าถึงตัวตนของผู้ใช้

เราอาจใช้ข้อมูลในรูปแบบมวลรวมเพื่อทำความเข้าใจว่า กลุ่มผู้ใช้ของเราใช้บริการและทรัพยากรที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างไร

– เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

เราอาจใช้ความคิดเห็นที่คุณให้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

– เพื่อดำเนินการชำระเงิน

เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเมื่อทำการสั่งซื้อ เฉพาะเพื่อให้บริการตามคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ

– เพื่อส่งอีเมลในแต่ละช่วงเวลาให้กับคุณ

เราจะใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อส่งข้อมูลผู้ใช้และอัปเดตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้งาน รวมทั้งคำขออื่นๆ ถ้าผู้ใช้เลือกที่จะรับอีเมลของเรา ผู้ใช้จะได้รับอีเมลต่างๆที่รวมถึงข่าวของบริษัท ข้อมูลอัพเดท ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการรับอีเมลของเราในอนาคต ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเอง โดยติดต่อเราผ่านเว็บไซต์

  1. เราจะป้องกันข้อมูลของคุณอย่างไร

เราปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล การปฏิบัติดำเนินการ และเครื่องวัดความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆที่ผิดกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปิดโปงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการทำลายข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อผู้ใช้ รหัส ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไซต์ของเรา

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคลที่แลกเปลี่ยนระหว่างไซต์กับผู้ใช้งานจะเกิดขึ้นเฉพาะในระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL และจะถูกเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลด้วยระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  1. การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

พวกเราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งานกับบุคคลอื่นเด็ดขาด พวกเราสามารถแบ่งปันข้อมูลภาพรวมทั่วไปต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้เข้าชม, ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเรา, พันธมิตรที่น่าเชื่อถือของเรา, และบริษัทโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAVELDEE มีดุลยพินิจในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแก้ไขเนื้อหาและวันที่อัพเดทด้านล่างในหน้านี้ทุกครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทุกท่าน ผู้ใช้งานทุกท่านควรตระหนักและรับรู้อยู่เสมอว่า คุณมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในแต่ช่วงเวลา และรับทราบถึงการแก้ไขเนื้อหาในช่วงเวลานั้นด้วยตัวคุณเอง

  1. การยอมรับข้อตกลง

เมื่อใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้และข้อกำหนดในการให้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดยุติการใช้ไซต์ของเรา การที่คุณใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

  1. การติดต่อกับเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อปฏิบัติของไซต์ หรือการติดต่อกับไซต์ โปรดติดต่อเรา

        โปรดจำไว้!   traveldee.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาและเปรียบเทียบราคาโรงแรม สายการบิน รถเช่า และบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการจองของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ คลิกที่นี่

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox