Password. Computer security or safety concept. Laptop keyboard with lock and chain. 3d illustration

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นข้อกำหนดต่างๆที่ทาง GAZEHOTEL จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ใช้งานเว็บไซต์ www.traveldee.com ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นข้อกำหนดที่ถูกนำมาใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้ในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้กับคุณ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานระบบที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลการเชื่อมต่อกับกิจกรรม, ข้อมูลบริการ, ข้อมูลคุณลักษณะ, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อาจได้รับการขอชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต โดยเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะเมื่อพวกเขาสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราเท่านั้น ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ เพียงแต่ว่าการปฏิเสธอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ได้

  1. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจะหมายรวมถึงชื่อเบราเซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันด้วย

  1. คุกกี้ในเว็บบราวเซอร์

ไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้ เว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้จะวางคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานเองในบางครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งเตือนเมื่อเว็บบราวเซอร์มีการส่งคุกกี้ แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้บางส่วนของไซต์ทำงานได้ไม่เหมาะสม

  1. เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ทำอะไรบ้าง

TRAVELDEE อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

– เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า

ข้อมูลที่คุณให้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอบริการลูกค้าและการสนับสนุนที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– เพื่อเข้าถึงตัวตนของผู้ใช้

เราอาจใช้ข้อมูลในรูปแบบมวลรวมเพื่อทำความเข้าใจว่า กลุ่มผู้ใช้ของเราใช้บริการและทรัพยากรที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างไร

– เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

เราอาจใช้ความคิดเห็นที่คุณให้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

– เพื่อดำเนินการชำระเงิน

เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเมื่อทำการสั่งซื้อ เฉพาะเพื่อให้บริการตามคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ

– เพื่อส่งอีเมลในแต่ละช่วงเวลาให้กับคุณ

เราจะใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อส่งข้อมูลผู้ใช้และอัปเดตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้งาน รวมทั้งคำขออื่นๆ ถ้าผู้ใช้เลือกที่จะรับอีเมลของเรา ผู้ใช้จะได้รับอีเมลต่างๆที่รวมถึงข่าวของบริษัท ข้อมูลอัพเดท ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการรับอีเมลของเราในอนาคต ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเอง โดยติดต่อเราผ่านเว็บไซต์

  1. เราจะป้องกันข้อมูลของคุณอย่างไร

เราปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล การปฏิบัติดำเนินการ และเครื่องวัดความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆที่ผิดกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปิดโปงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการทำลายข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อผู้ใช้ รหัส ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไซต์ของเรา

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคลที่แลกเปลี่ยนระหว่างไซต์กับผู้ใช้งานจะเกิดขึ้นเฉพาะในระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL และจะถูกเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลด้วยระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  1. การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

พวกเราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งานกับบุคคลอื่นเด็ดขาด พวกเราสามารถแบ่งปันข้อมูลภาพรวมทั่วไปต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้เข้าชม, ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเรา, พันธมิตรที่น่าเชื่อถือของเรา, และบริษัทโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAVELDEE มีดุลยพินิจในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแก้ไขเนื้อหาและวันที่อัพเดทด้านล่างในหน้านี้ทุกครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทุกท่าน ผู้ใช้งานทุกท่านควรตระหนักและรับรู้อยู่เสมอว่า คุณมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในแต่ช่วงเวลา และรับทราบถึงการแก้ไขเนื้อหาในช่วงเวลานั้นด้วยตัวคุณเอง

  1. การยอมรับข้อตกลง

เมื่อใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้และข้อกำหนดในการให้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดยุติการใช้ไซต์ของเรา การที่คุณใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

  1. การติดต่อกับเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อปฏิบัติของไซต์ หรือการติดต่อกับไซต์ โปรดติดต่อเรา

        โปรดจำไว้!   traveldee.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาและเปรียบเทียบราคาโรงแรม สายการบิน รถเช่า และบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการจองของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ คลิกที่นี่

100+

partner

Nam dapibus nisl vitae elit fringilla rutrum. Aenean sollicitudin, erat a elementum rutrum, neque sem pretium metus, quis mollis nisl nunc et massa.

2k+

properties

Nam dapibus nisl vitae elit fringilla rutrum. Aenean sollicitudin, erat a elementum rutrum, neque sem pretium metus, quis mollis nisl nunc et massa.

300+

destinations

Nam dapibus nisl vitae elit fringilla rutrum. Aenean sollicitudin, erat a elementum rutrum, neque sem pretium metus, quis mollis nisl nunc et massa.

40k+

booking

Nam dapibus nisl vitae elit fringilla rutrum. Aenean sollicitudin, erat a elementum rutrum, neque sem pretium metus, quis mollis nisl nunc et massa.

"Aenean sollicitudin, erat a elementum rutrum, neque sem pretium metus, quis mollis nisl nunc et massa. Nam dapibus nisl vitae elit fringilla rutrum."

traveldee.com

Adam Blin

Founder

Leadership Team

Eva Hicks

CEO

Evan Porter

COO

Donald Wolf

Account Manager

Charlie Harrington

Sales Support

Melody Marshall

Order Manager

Lee Cunningham

Designer

Kody Byrd

QC Manager

Breanna French

Head of Design

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox